Esquerra Republicana defensa que l’IBI pugi segons l’IPC català (el 0,3%) davant del 2% que pretén apujar-lo el govern PSC-Podemos

Vol bonificar el 95% de l’IBI als habitatges llogats amb renda limitada i penalitzar els buits amb un recàrrec del 50%, i reclama que es congelin totes les tarifes de caràcter social, educatiu, cultural i esportiu

Aprovada una moció d’ERC per a un Reglament Municipal de Cerimònies Civils amb renovació de noces (de plata i d’or) i comiats de difunts

El grup municipal d’Esquerra Republicana impulsa que l’Ajuntament de Sabadell apugi l’IBI per al 2020 només tres dècimes (un 0,3%), que és el que realment han pujat els preus (l’IPC interanual català), i no pas el 2%, que és l’augment que el govern PSC-Podemos pretén aplicar a tots els impostos. ERC ho defensa en les al·legacions presentades a les ordenances fiscals aprovades inicialment el 21 d’octubre.

Habitatge a preu assequible, fiscalitat progressiva

Tal com el grup republicà va avançar aleshores, també proposa que es bonifiqui el 95% de l’IBI als habitatges destinats a lloguer amb renda limitada, i que es penalitzi els buits amb un recàrrec del 50% de l’IBI. A més, defensa la congelació de totes les tarifes vinculades a taxes i preus públics de caràcter social, educatiu, cultural i esportiu en la línia de fiscalitat progressiva iniciada pel Govern de Transformació, davant del 2% proposat pel govern.

El portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana, Gabriel Fernàndez, ha declarat: “Cal que, des de l’Ajuntament, promoguem polítiques efectives i que estiguin a les nostres mans per mobilitzar habitatge a un preu assequible. Aquesta ha de ser una prioritat absoluta. Per això, proposem que els habitatges que els propietaris destinin a lloguer amb renda limitada (dins la borsa de lloguer municipal o per sota d’índexs regulats) gaudeixin d’una bonificació del 95% de l’impost, i que els buits sense raons justificades paguin un IBI un 50% més car”.

Per la seva banda, la portaveu adjunta republicana, Èlia Soriano-Costa, ha defensat l’oposició d’ERC a l’augment d’un 2% de les taxes i preus públics de caràcter social, educatiu, cultural i esportiu: “No podem carregar més pressió fiscal sobre els ciutadans en un entorn de superàvit pressupostari. Cal continuar aprofundint en mecanismes de progressivitat que permetin reduir l’aportació d’aquelles famílies amb menor capacitat econòmica i facilitar-los l’accés als serveis públics prestats per l’Ajuntament. Vam fer-ho des del Govern de Transformació i volem que es continuï en aquesta línia”.

Obres: Església no exempta, bonificacions a entitats via Ple

Pel que fa a les llicències d’obres (impost sobre instal·lacions, construccions i obres), Esquerra Republicana s’oposa a l’exempció per a l’Església que defensa el govern PSC-Podemos en la seva proposta. El regidor republicà Raül Garcia Barroso apunta: “Cap dels articles de la Llei d’Hisendes Locals que regula aquest impost recull cap mena d’exempció aplicable a l’Església, i, de fet, aquesta figura tributària es va crear 10 anys més tard de la signatura del conveni antre l’estat espanyol i l’estat vaticà”.

A favor de mantenir la bonificació en assistència domiciliària

Esquerra Republicana també s’oposa que s’elimini la bonificació addicional del 10% per als usuaris de tres o més serveis d’atenció domiciliària, tal com proposa el govern PSC-Podemos. El portaveu republicà i regidor d’Acció Social 2015-2019, Gabriel Fernàndez, argumenta: “Cal mantenir aquesta bonificació introduïda pel Govern de Transformació i que l’executiu actual vol suprimir. Es tracta d’abaratir el servei un 10% només en el cas que, per capacitat econòmica, els usuaris es trobin subjectes als dos trams de tarifes més baixes. El nostre deure és vetllar especialment pels més vulnerables”.

Accés a les piscines universal en episodis d’onades de calor

Finalment, els set regidors republicans a l’Ajuntament de Sabadell també defensen que l’accés gratuït a les piscines municipals quan hi hagi una onada de calor no es restringeixi a cap col·lectiu, sinó que continuï sent universal.

La portaveu adjunta republicana al consistori sabadellenc, Èlia Soriano-Costa, ha dit: “En un escenari d’onada de calor, no és comprensible exigir l’acreditació de criteris econòmics ni que l’equip de govern hagi d’aprovar mesures que ja poden estar recollides a l’ordenança fiscal. Tal com vam insistir a l’estiu, l’accés a les piscines municipals ha de ser gratuït per a tots els residents a Sabadell quan l’autoritat competent activi en fase d’alerta el Pla de Protecció Civil Municipal per risc d’onada de calor, sempre dins el límits derivats de l’aforament i dins el seu horari d’obertura. Ni més ni menys que el que passa en altres ciutats”.

Posar ordre a les celebracions civils

En un altre ordre de coses, la Junta de Portaveus d’ahir dijous va aprovar una moció d’Esquerra Republicana que proposa impulsar una comissió que redacti un Reglament Municipal de Cerimònies Civils, que inclouran dos tipus de celebracions que ara no es fan a l’Ajuntament: la renovació civil de noces (de plata, als 25 anys, i d’or, als 50) i, també, els comiats civils de difunts. La proposta republicana ha comptat, també, amb el suport del PSC, Junts, Ciutadans i Podemos, i ha rebut l’abstenció de la Crida.