L’informe del secretari municipal sobre la compra de l’Artextil n’avala del tot “l’oportunitat i la conveniència”, i destaca que el preu va ser 570.000 euros inferior al de mercat

Subratlla que el preu de la venda anterior “no és rellevant” des del punt de vista administratiu i que no consta a l’expedient, i dona fe que tampoc consta enlloc que l’administradora concursal hagués ofert la finca a l’ajuntament

El grup municipal d’Esquerra Republicana posa el document, de set pàgines, a la disposició de tota la ciutadania al seu web sabadellrepublicana.cat

L’informe del secretari de l’Ajuntament de Sabadell sobre la compra de la fàbrica Artextil en confirma “l’interès públic, l’oportunitat i la conveniència”, i que el preu, 3,2 milions d’euros, va ser 570.000 euros inferior al de valoració. El document, que avala plenament l’operació realitzada, es pot consultar íntegrament al web d’Esquerra Republicana Sabadell, sabadellrepublicana.cat. En les conclusions, el text remarca que el procediment de compra “s’ha tramitat d’acord amb la normativa aplicable” i que “s’han efectuat tots els tràmits necessaris i s’han sol·licitat i obtingut tots els informes preceptius”, i recorda l’aprovació de l’operació al Ple municipal sense cap vot en contra.

Ple aval al procediment d’adquisició directa

Encara sobre la compra de l’Artextil per part de l’Ajuntament de Sabadell, el document subratlla que l’informe favorable de la directora general d’Administració Local per a l’adquisició directa de la finca va constatar que l’import era “inferior al preu de valoració”.

Sobre la compra anterior, “operació entre privats en la qual la corporació municipal no va intervenir”, l’informe remarca que la dada “no és rellevant des del punt de vista de la normativa patrimonial de les Administracions Públiques, atès que el que aquesta exigeix per determinar el preu de l’adquisició és la valoració pericial de l’immoble”.

El document també conclou: “No consta a l’expedient el preu de compra de la finca que van pagar els anteriors propietaris”. Encara sobre aquesta operació prèvia entre privats, el secretari municipal també confirma que “no consta a l’expedient que l’administradora concursal hagi ofert la finca a l’Ajuntament de Sabadell”.

En aquesta línia i arran de les peticions realitzades, no consta a Esquerra Republicana que cap document acrediti cap suposada comunicació de l’administradora concursal.