ERC referma el compromís amb que el servei de neteja i recollida compleixi amb allò que estableix el contracte

Des d’Esquerra Sabadell manifestem el nostre absolut suport a les accions que el govern de la ciutat està duent a terme de cara a garantir que SMATSA, l’empresa de recollida de residus i neteja viària, compleixi el contracte i mantingui l’espai públic de la ciutat en bones condicions de neteja.

Des de l’inici del mandat, el govern ha detectat diversos incompliments i irregularitats en el compliment del contracte de neteja. Per aquest motiu vam iniciar diversos expedients sancionadors que reclamaven la devolució dels diners que es podrien haver cobrat inadequadament i el compliment efectiu del contracte.

Com a reacció a les investigacions i l’exigència del compliment del contracte l’empresa SMATSA ha adoptat l’estratègia de querellar-se contra els regidors i tècnics encarregats d’aquest procés. Intentant d’aquesta manera generar confusió i distreure sobre allò que és important que és el compliment dels compromisos contractuals i per tant la defensi dels interessos de tota la ciutadania.

Els informes tècnics i jurídics en què es basen els diferents expedients oberts, conclouen que s’ha deixat de prestar el 33% de serveis de neteja viària i el 68% de la neteja de contenidors, a banda d’altres incompliments. Serveis que no han estat prestats però sí facturats dins d’un contracte que té un cost per la ciutadania de gairebé 20 milions d’euros, és a dir 100€ per sabadellenc i sabadellenca.

Volem recordar que aquesta tasca de fiscalització hauria d’haver estat feta des de l’inici del contracte per part del govern socialista, el 2012.

«Nosaltres tenim l’obligació de defensar els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell , i és el què en Xavier Guerrero, la resta de regidors i responsables tècnics fem des del primer moment. Res més que fer efectiu el compliment contractual d’aquest servei. I utilitzem tots els mecanismes administratius que ens permetin garantir que es compleix tot allò que contempla el contracte i per tant que rebem el servei contractat. Estem convençuts que tothom comparteix aquest objectiu i qui demani el contrari ens demana que prevariquem i, a més, vol que continuï aquesta situació», ha afirmat Juli Fernàndez, tinent d’alcalde de cohesió territorial i primer regidor republicà.

Volem deixar palès que aquesta situació d’incompliment és responsabilitat de l’empresa, en cap cas els treballadors i treballadores tenen cap responsabilitat, al contrari els volem reafirmar el suport i agraïment per la feina que fan cada dia i el seu esforç i el seu indubtable compromís amb la ciutat.

Finalment, des d’Esquerra Sabadell donem suport total a la tasca realitzada pels serveis tècnics de la casa i pels responsables polítics com el nostre company Xavier Guerrero, responsable de la fiscalització d’aquest servei fins al canvi d’alcaldia, que ha fet una feina impecable i molt rigorosa per tal que tots aquests actes desemboquin en dos objectius essencials:

● Que la ciutat estigui neta i tingui el servei pel qual paga.
● Que els treballadors estiguin informats en tot moment i se’ls garanteixin els seus drets i assoliments laborals.