El nostre sentit del vot al ple “del cartipàs”

El nostre sentit del vot al ple “del cartipàs”

Divendres 28 de juny es va celebrar el primer Ple de l’Ajuntament de Sabadell del mandat 2019-2023. Es portava a aprovació el primer paquet de mesures, que va tirar endavant gràcies al vot favorable del PSC, Podemos i Junts per Sabadell. Ens hauria agradat poder dir que les mesures aprovades, referents al “ple del cartipàs”, que eren fruit de la negociació i l’acord, però no ha estat així.

Vam constatar que per part del govern del PSC no hi va haver una voluntat real de diàleg polític i negociació, tal com entenem nosaltres, segurament perquè ja tenien negociada la majoria necessària per aprovar els punts, com va quedar palès.

Us expliquem les 4 mesures en les quals no estem d’acord i es van aprovar:

 • El canvi de dia de celebració dels plens (retorn al dimarts) generant dificultats pràctiques i tècniques pels grups polítics.
 • Increment salarial (10%) pels membres de la corporació: Més cost del govern per membre respecte a l’anterior mandat.
 • Diferència del perfil i retributiva entre els “Assessors Tècnics” dels Grups Municipals i els “Assessors de Govern”.
 • Supressió de la regidoria de Serveis Públics, encarregada de la fiscalització dels grans contractes, concessions i estudis de municipalitzacions.

Aquestes mesures, lluny de ser pactades, van ser “notificades” sense cap mena de possibilitat de poder modificar-se. El Grup Municipal d’Esquerra Republicana és la segona força de la ciutat, amb 7 regidors i que representem més del 25% del total d’electes del Ple. Per tant, darrere nostre, hi ha milers de persones que van confiar i a les que cal tenir en compte, i malauradament no ha estat així per l’actual govern municipal.

Per aquestes raons no hem votat afirmativament als 7 punts aprovats per PSC+Podem+JxCat, i com hem expressat al Ple, esperem un canvi de tarannà i d’actitud del govern municipal, pel bé de la ciutat de Sabadell. Nosaltres igualment seguirem treballant des de la responsabilitat, l’honestedat i els valors republicans.


Tot seguit us marquem el nostre sentit de vot als diferents punts:

 1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. (En contra)
 2. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local. (En contra)
 3. Creació i composició de les comissions informatives. (Abstenció)
 4. Composició de la comissió especial de comptes. (Abstenció)
 5. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local. (Abstenció)
 6. Establiment del règim de dedicacions, retribucions i assistències dels membres de la corporacions, i assignació de la dotació econòmica als grups municipals. (Abstenció)
 7. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual. (En contra)
 8. Coneixement del Decret de l’Alcaldia de nomenament de membres de la Junta de Govern Local.
 9. Coneixement del Decret de l’Alcaldia de nomenament de tinents d’Alcaldia.
 10. Coneixement del Decret de l’Alcaldia de delegació de competències als regidors.
 11. Coneixement del Decret de l’Alcaldia de delegació de competències a la Junta de Govern Local.
 12. Coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.