Demanem que l’Ajuntament obri el procediment pertinent per garantir la correcta restauració dels elements que conformen el Passeig de la Revolució

Davant la denuncia i constatació que el procés de restauració d’elements que conformen el Passeig de la Revolució, creiem oportú manifestar els següents punts:

PD: fotografia del Diari de Sabadell
  1. El govern de la ciutat i la seva regidoria pertinent han de garantir els treballs de restauració tal com està previst en el projecte original, que comptava amb el suport dels veïns i veïnes del barri, i així puguem gaudir d’aquest espai singular el més aviat possible.
  2. Davant del comprensible malestar expressat per veïns i veïnes del barri de Covadonga, volem manifestar la nostra preocupació davant del desenvolupament i control de les obres. Aquest projecte va ser aprovat durant l’anterior mandat i ja amb l’actual govern es va anunciar que aquestes començarien la primera setmana de juliol. La nostra sorpresa ha estat evident, al veure com no s’ha respectat un dels trets característics del Passeig de la Revolució, com eren els bancs que daten de la meitat del segle XVIII.
  3. Demanem que l’Ajuntament de Sabadell obri el procediment per reparar els desperfectes ocasionats per l’obra i augmenti el control sobre el desenvolupament d’aquestes. Estem satisfets que un cop s’ha denunciat que no s’estava actuant de la manera que es devia fer, s’hagi anunciat públicament la decisió aturar les obres i reprendre-les amb la voluntat de donar correcte compliment al projecte original.

Santi Valls, regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, ha expressat que “És un evident desastre el que s’ha originat en el patrimoni públic sabadellenc, i per això demanem al regidor d’Espai Públic que augmenti el control sobre aquesta obra i actuï conseqüentment per garantir que els treballs de restauració s’efectuïn tal com s’havien projectat per l’anterior govern en l’acord entre tècnics i veïns, i que puguem gaudir de l’essència d’aquest espai de la nostra ciutat com més aviat millor”.